Tiskové samolepící fólie

Samolepící tisková média, určená k potisku waterbased, eko-solventními, nebo UV vytvrzovanými a latexovými inkousty.

Z velké většiny ja tato skupina tvořena materiály na bázi polyvinylchloridu (PVC), jednou z nejpoužívanějších umělých hmot na Zemi.

Na výběr budete mít široké spektrum materiálů od krátkodobyých monometrických válcovaných vinylů, přes střednědobé polymerické

válcované až po dlouhodobě lité materiály v kombinaci s mnoha druhy lepidel.

Až na vyjímky jsou všechny samolepící fólie dodávány na 3 papírových jádrech.

Životnost uváděná u materiálů je jen orientační a udává se v nepotištěném stavu.

PVC – FREE FÓLIE

Ekologie a trendy s ní přicházející vstupuje také do signmakingu a velkoplošného digitálního tisku.

V této skupině samolepících fólií naleznete pouze PVC-free materiály, díky nimž můžete zpracovávat i zakázky ekologických orientovaných

projektů.

KRÁTKODOBÉ (1-2 ROKY)

Krátkodobé fólie z PVC, monometrické a válcované. Životnost v rozmezí 1 až 2 roky v exteriéru předurčují tyto materiály pro kampaň

nasazení při výrobě jednoduchých exteriérových tisků.

STŘEDNĚDOBÉ (2-4 ROKY)

Mezi střednědobé samolepící fólie řadíme ty, u nichž výrobce garantuje použití v exteriéru mezi 2 až 4 roky. Pozor, veškeré

údaje o životnostech samolepících fólií jsou udávány v nepotištěném stavu.

V této skupině jsou stále jen monometrické válcované PVC fólie, avšak s větší možností použití na rovných nebo mírně

zaoblených plochách. Také nabídka použitých lepidel je větší.

DLOUHODOBÉ (4 ROKY A VÍCE)

Dlouhodobé samolepící fólie jsou materiály s životností stejnou nebo vyšší než 4 roky. Tento údaj se týká životnosti

v nepotištěném stavu, s potiskem se životnost snižuje v závislosti na pokrytí a agresivitě inkoustu.

Typickým příkladem použití těchto materiálů jsou dlouhodobé polepy rovných a konkávně zahnutých (větší úhel než přímý) ploch.

LAMINACE A OBOUSTRANNÉ LEPÍCÍ FÓLIE

Ochranné filmy a tekuté laky určené ke zvýšení odolnosti tištěných materiálů. Skupina také obsahuje oboustranně samolepící materiály

pro aplikaci nesamolepících tisků.